• Artikler

    Hvordan tinglyses et hus, og hvad betyder det?

    Hvad er tinglysning, og hvorfor er det vigtigt? Når man køber et hus, skal det tinglyses. Tinglysning er en registrering af rettigheder og forpligtelser, som er knyttet til fast ejendom. Det er en sikkerhed for såvel ejer som kreditor, og det giver køber en retsstilling, der er beskyttet af lovgivningen. Tinglysningen sker hos Tingbogen, som er en del af Statsforvaltningen. Tingbogen indeholder oplysninger om alle faste ejendomme i Danmark, herunder huse, lejligheder, grunde og bygninger. For at tinglyse et hus skal man indsende en tinglysningsattest til Tingbogen. Tinglysningsattesten udstedes af den myndighed, der har udstedt ejerpapirerne for huset. I Danmark er det normalt boligministeriet, der udsteder ejerpapirerne. Tingbogen vil herefter…