Vindmøller i byområder

E-venturi sikrer sig licensaftale med SheerWind. På billedet fra venstre; David Drachmann-Sunne – CEO i EUE, Dr. Dayoush Allaei – stifter af Sheerwind, Lars Lindebjerg Pedersen – ejer af E-Venturi og Hans Wartenberg. E-Venturi A/S skal som de første i Europa udvikle og producere SheerWinds INVELOX-vindgeneratorer. (Foto: Lars Jakobsen)

Knap 5000 vindmøller er i dag aktive på dansk landjord og med de danske klimamål og globale virksomheders teknologiske udvikling på området er udnyttelse af vindenergi klart den foretrukne energistrategi. Vindmøller på land er dog dyre at bygge og servicere, medfører en del gener og er generelt ikke velegnede i urbane områder – den udfordring har amerikanske SheerWind taget op.
Vindmøller på landjorden er en torn i øjet for mange naboer, som gør det svært for dem at glæde sig over det bæredygtige bidrag (2014, 39%) til Danmarks energinet vindmøllerne udgør. På trods af lovmæssige hensyn klages der til stadighed over lavfrekvent støj, beskæmmende maskiner og helbredsmæssige følgevirkninger.

Udnyttelse af vindkraft er en bæredygtig energiressource og vindmøllerne på markedet i dag er optimeret over en lang årrække, dog har det ikke hidtil været muligt, at komme generne for naboer helt til livs.

Den amerikanske teknologi-virksomhed SheerWind har udviklet den nytænkende INVELOX turbine, som vender den gængse udformning, bogstaveligt talt, på hovedet. Konceptet består af en tragt, der indfanger vinden og leder den til INVELOX-turbinen, som via en generator producerer el. Med denne passive konstruktion er det muligt at udnytte vindkraft når det blæser helt ned til 2 m/sek.
E-Venturi A/S er selskabet, der skal stå for integrering af SheerWind-konceptet i den eksisterende bygningsmasse i Danmark. At teknologien kan implementeres direkte i eksisterende bygningsmasse i urbane områder hænger sammen med, at konstruktionen bl.a.: ikke støjer, ikke bevæger sig og i øvrigt vejer så det kan placeres oven på bygninger.
Stifter af SheerWind Dr. Daryoush Allaei gæster Danmark, når han deltager som indlægsholder på årets energikonference SIR 15 i Korsør d. 14.-15. september 2015.

TILMELDING TIL KONFERENCEN ER ÅBEN – SE KONFERENCEPAKKERNE HER.