EUE i Energilandsbyen Horslunde

Brændselsceller danner el ved hjælp af brint, teknologien forklares for interesserede ved Horslunde Høstmarked (Foto: David Drachmann-Sunne)

På Lolland findes en landsby, der går forrest for at vise, hvordan en landsby kan blive mere bæredygtig i forhold til varme, vand strøm, affald og transport. I Energilandsbyen Horslunde favner man den grønne omstilling og oplever, hvordan projektet gør landsbyen mere attraktiv at bo i. På dette års Horslunde Høstmarked i lørdags inviterede LOKE A/S således EUE på besøg for at samle information og tale med borgerene. Med sig bragte EUE den første masseproducerede brintbil, nemlig Hyundais ix35 Fuel Cell.

Projektet Energilandsbyen Horslunde blev en realitet i 2008, som et led i Realdania-projektet Mulighedernes Land. Horslunde var som udgangspunkt en by som mange andre landsbyer, hvor der er en del ældre huse med utilstrækkelig isolering og opvarmning via fossile kilder og et fælles ønske blandt borgere, virksomheder og Lolland Kommune om at løfte Horslunde energimæssigt betød startskuddet for projektet.

I Horslunde er der siden foretaget mange tiltag mod en mere bæredygtig energiforsyning og her syv år senere er det tid til at følge op på udviklingen og planlægge næste fase af projektet. Lolland Forsyning har dannet udviklingsselskabet LOKE A/S, som skal administrere deres udviklingsaktitviteter. LOKE A/S har, som det første, valgt at ansætte EUE til at lave et forprojekt for “Energilandsby 2.0”, som EUE projektleder Lars Jakobsen kalder det.

På dette års Horslunde Høstmarked i lørdags inviterede LOKE A/S således EUE på besøg for at samle information og tale med borgerene. Med sig bragte EUE den første masseproducerede brintbil, nemlig Hyundais ix35 Fuel Cell. Netop udbredelsen af brint til transport er der moment i, i øjeblikket.
– Vi kalder det energilandsby 2.0, og målet er at den positive bølge fra energilandsbyen Horslunde, brintlandsbyen Vestenskov og Lolland Kommune i det hele taget skal fortsætte, fortæller EUE-projektleder Lars Jakobsen.

Især finansiering af investeringer i bæredygtige energitiltag i modeller, hvorved projekter bliver rentable for interessenterne ligger LOKE A/S på sinde og EUE kigger derfor på ekstern finansiering baseret på konkrete vurderinger af hver enkelt ejendoms behov og muligheder, som led i udfasning af Horslundes, til stadighed mange, ejendomme med oliefyr eller elvarme.

EUEs tiltag i projektet Energilandsbyen Horslunde er et forprojekt og det er planen at erfaringerne på sigt skal sælges til andre landsbyer, der ønsker en omstilling til mere bæredygtig energi – og de tilhørende positive effekter heraf.

På hjemmesiden www.Livogland.dk beskrives de samfundsmæssige følgevirkninger af Horslundes energiprojekt:

Energiprojektet i Horslunde har været en medvirkende årsag til, at man har bevaret et indbyggertal på 700 personer, selvom 125 offentlige arbejdspladser i byen blev nedlagt ved kommunesammenlægningen. Det har samlet byen og givet den en identitet, som man kender langt ud over Lollands grænser. Der er blevet skrevet mange artikler omkring Energilandsbyen Horslunde, og byen har fået en klar identitet, som brander både landsbyen og Lolland Kommune.
(ref.: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/energilandsbyen-horslunde)

I Slagelse Kommune, hos Sund & Bælt A/S og SK Forsyning A/S har man netop investeret i Hyundais brintbiler, som bliver overdraget ved den ceremonielle indvielse af Vestsjællands første brinttankstation d. 14. september kl. 11 ved afk. 43 Halsskov – lige før Storebæltsbroen.