Seminarier

OM ENERGI, MILJØ OG KLIMA

 
Vi tilrettelægger og afholder seminarier, der omhandler energi, miljø og klima.

Seminarierne er dagsarrangementer med oplæg og diskussioner vedrørende konkrete afgrænsede emner og problemstillinger.
Arrangementerne henvender sig til små og store virksomheder samt enkeltpersoner.
 
Seminarierne har et fagligt højt niveau og bidrager med vidensdeling samt mulighed for opbygning af centrale netværk.
 
Kontakt os for nærmere information angående deltagelse ved eller afvikling af seminarier