VI ER EN VIDENSORGANISATION

MED FOKUS PÅ KOMPETENCE OG UDVIKLING

 
Baggrunden for, at viden er af værdi er, at den bliver delt så flere kan nyde godt af den.
Vi har derfor som erklæret mål at der skal være fokus på formidling, som skal komme alle til gode.
Formidlingen i EUE-regi foregår på konferencer og seminarer, hvor alle med interesse kan deltage.

Formidlingen foregår også i et formaliseret netværk, Energynet2020, som EUE’s partnere er selvskrevne deltagere i.
 
Du kan læse mere om vores konferencer, uddannelser og kurser herunder eller kontakte os for nærmere information