ENERGI

NUTIDENS UDFORDRINGER OG FREMTIDENS LØSNINGER

Vores fokus er på vedvarende og innovative energiprojekter, der tager udgangspunkt i nutidens udfordringer og fremtidens løsninger inden for miljø- og klimaområdet.
Dette understøtter en øget forsyningssikkerhed samt kampen mod klimaforandringer, som er en del af Danmarks samt EU’s 2020-strategier.
 
EU har besluttet, at 20 procent af energiforbruget i 2020 skal komme fra vedvarende energi.
Dette skal på sigt føre til, at vi bliver uafhængige af fossile brændstoffer.
Betegnelsen vedvarende energi dækker over: bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der adskiller sig fra fossile brændstoffer ved at være CO2-neutrale.
 
Vi udvikler attraktive energiprojekter, der i høj grad er markedsrelevante og sikrer dem en succesfuld gennemførsel og markedspenetration.

Kontakt os for nærmere information