STRATEGISK PARTNERSKAB

NETVÆRK AF RELEVANTE AKTØRER I VORES FREMTIDSRETTEDE OG VISIONÆRE UDVIKLINGSARBEJDE


Vi indgår strategiske partnerskaber, der samler en række aktuelle aktører i vores fremtidsrettede og visionære udviklingsarbejde.
Partnerskabsaftalerne tegnes med interessenter, der har et relevant projekt og ønsker at deltage i et samarbejde omkring udvikling samt gennemførsel af aktiviteter inden for energi- og klimaområdet.

Aftalerne skaber rum for, at partnere mødes på et højt strategisk niveau for at identificere nye samarbejdsmuligheder og løbende gøre status over det eksisterende samarbejde.
Vores partnere bliver automatisk en del af EUE’s netværk, der løbende udvikler sig.

Kontakt os for nærmere information omkring vores strategiske partnerskaber