VIDEN OG FORSKNING

FRA IDÈ TIL MARKED


Vi vejleder inden for udviklings-, innovations- og forskningsprojekter i processen fra idé til marked.
Vores team kæder aktørerne sammen med relevante partnere fra EUE’s organisation og netværk.
Vi bidrager med viden og udvikling gennem vores innovationspiloter, uddannelse og strategiske partnerskaber.
Vores netværk består også af forsknings- og vidensinstitutioner, vi kan inddrage i relevante forløb.
 

VIDEN OG KOMPETENCE

INDENFOR ENERGI, KLIMA OG MILJØ

 
Vi fremmer kompetenceudvikling og vidensdeling inden for områderne: energi, klima og miljø.
Vi bidrager med viden gennem vores task force, samarbejdspartnere og kurser.
 
Vores teams udvikler løbende deres ekspertise gennem de projekter, EUE arbejder med.

Vi bidrager med:
 
  • Projektvurdering
  • Projektstyring
  • Forretningsplan
  • Forretningsudvikling
  • Strategiplanlægning
  • Networking
  • Fundraising

Kontakt os for nærmere information