Fundraising

REALISERER JERES PROJEKT

 
Selv den bedste idé eller det bedste projekt har minimal chance for succes hvis ikke der er tilstrækkelig risikovillig kapital til stede.
Med den økonomiske krise in mente er det blevet stadigt sværere at gå i banken med den gode idé.
Heldigvis ligger der masser af muligheder for at få tilskud til den gode idé / projekt.
Det der afholder mange fra at søge bl.a. offentlige tilskud er den besværlige, og for den utrænede nærmest overskuelige proces, det er at søge og få tilskud.
 
Vi matcher jeres projekt med de bedst egnede tilskudsordninger og bidrager til hele den ansøgningstekniske del.
Vi varetager hele processen og gør det enkelt for jer.
En målrettet indsats på dette område fører i de fleste tilfælde til konkrete tilskud, der i sidste ende afgør, om projektet bliver en realitet.
 
Vores team varetager små og store ansøgninger til danske og nordiske tilskudsordninger/fonde samt tilskud fra EU.
 
Kontakt os for nærmere information